กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป.ขอนแก่น เขต 1     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 8  หน้าแรก


โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

 

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. 2564

More...
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว

 

ลูกหนองบัวเป็นคนดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวมีวิถีพอเพียง

More...
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ITA 2565
   E-Service
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    >>O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
    >>O11รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
    >>O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    >>O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    >>O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    >>O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    >>O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    >>O17 E–Service
    >>O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    >>O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    >>O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    >>O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
    >>O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
    >>O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
    >>O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    >>O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    >>O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
    >>O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    >>O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    >> O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
    >>O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
    >>O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
    >>O32 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น
    >>O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
    >>O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
    >>O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    >>O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
    >>O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
    >>O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    >>O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
    >>O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
    >>O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    >>O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายหน่วยงาน
    >> O43มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      2 คน

สถิติเดือนนี้:   908 คน

สถิติปีนี้:        2991 คน

สถิติทั้งหมด: 18974 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

           โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2476  โดยนายชารี  ขันขวา  พร้อมด้วยคณะกรรมการอำเภอ  ดำรงอยู่ด้วยเงินรัฐชูประการ  โดยใช้นามว่า  โรงเรียนประชาบาล  ตำบลบ้านทุ่ม  2  (วัดหนองบัว)  อาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีนายณรงค์  ผิวเหลือง  เป็นครูใหญ่

          พ.ศ. 2480  ย้ายจากศาลาวัดมาเป็นเอกเทศ  โดยสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  โดยการนำของ

นายชารี  ขันขวา  ผู้ใหญ่บ้านและนายสมบูรณ์  เสนาสุ  ครูใหญ่  พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการอำเภอร่วมกันจัดตั้ง

          พ.ศ.2492  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลหนองบัว  1  (หนองบัววิทยาคาร)  แยกตำบลหนองบัวออกจากตำบลบ้านทุ่ม  มีนายต่วน  เขตหนองบัว เป็นกำนันคนแรก  ในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ  

ตัดชั้นเรียนเตรียมประถมออก  ให้มีการเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4   ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณของแผ่นดิน

          พ.ศ.  2519  เปิดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5    และแยกเป็นกลุ่มโรงเรียนหนองบัว  ซึ่งเดิมรวมกับกลุ่มบ้านฝาง  มีโรงเรียนทั้งหมดในกลุ่ม  4  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  และโรงเรียนบ้านบะยาว

          พ.ศ.  2524   ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว

          ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่  หมู่ที่  7  ต.หนองบัว  อ.บ้านฝาง   จ.ขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์   40270

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  จำนวนห้องเรียน  8  ห้อง  ระดับชั้นที่เปิดสอน  อนุบาล 2-3 จำนวนนักเรียน  51 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่  1- 6  จำนวนนักเรียน  120  คน   มีข้าราชการครู  8 คน  ครูอัตราจ้าง 2  คน   ธุรการโรงเรียน 1 คน    โรงเรียนตั้งอยู่ติดถนนมลิวัลย์สายขอนแก่น-เมืองเลย  การคมนาคมสะดวก  มีพื้นที่ทั้งหมด 13   ไร่  -  งาน  20  ตาราง

 
 
 
1).
ดูขนาดภาพจริง
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่