กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป.ขอนแก่น เขต 1     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 8  หน้าแรก


โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

 

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. 2564

More...
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว

 

ลูกหนองบัวเป็นคนดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวมีวิถีพอเพียง

More...
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ITA 2565
   E-Service
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    >>O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
    >>O11รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
    >>O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    >>O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    >>O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    >>O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    >>O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    >>O17 E–Service
    >>O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    >>O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    >>O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    >>O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
    >>O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
    >>O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
    >>O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    >>O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    >>O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
    >>O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    >>O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    >> O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
    >>O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
    >>O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
    >>O32 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น
    >>O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
    >>O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
    >>O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    >>O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
    >>O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
    >>O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    >>O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
    >>O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
    >>O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    >>O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายหน่วยงาน
    >> O43มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      2 คน

สถิติเดือนนี้:   908 คน

สถิติปีนี้:        2991 คน

สถิติทั้งหมด: 18974 คน

แนะนำบุคลากร โรงเรียน
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์

นายสุชาติ  ชื่นนิรันดร์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

นางอัจฉราพร ลักษณะพรหม

นางอัจฉราพร ลักษณะพรหม

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ

ครูณัฐพงษ์ ศรีดาว

นายณัฐพงษ์  ศรีดาว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวอันชรี สานันต์

นางสาวอันชรี สานันต์

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ -

นางสาวสุภลักษณ์ ซาแสงบง

นางสาวสุภลักษณ์ ซาแสงบง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ -

นางสาวสุดารัตน์ พรมสิงห์

นางสาวสุดารัตน์ พรมสิงห์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ -

นางสาวสุดารัตน์ เพสูงเนิน

นางสาวสุดารัตน์ เพสูงเนิน

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ -

นางสาววรินธรณ์ ปานเลิศ

นางสาววรินธรณ์ ปานเลิศ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ -

นางสาวจุฑามาศ ภูวันนา

นางสาวจุฑามาศ ภูวันนา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ -

นางมธุรส บุญรุ่ง

นางมธุรส บุญรุ่ง

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นายจตุพร สอนพรม

นายจตุพร สอนพรม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย   วิทยฐานะ  -

นายธีรวัชร อ่อนเหล่า

นายธีรวัชร อ่อนเหลา

ตำแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...